CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

https://ticket.shop.webthethao.vn/ tôn trọng thông tin cá nhân của khách hàng. Hãy đọc và tìm hiểu những quy định bảo mật thông tin sau đây:

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website https://ticket.shop.webthethao.vn/ bao gồm: họ và tên, email, điện thoại,…. Đây là các thông tin mà website https://ticket.shop.webthethao.vn/ cần người mua hàng cung cấp bắt buộc khi đặt mua vé trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại https://ticket.shop.webthethao.vn/, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về mã đơn hàng, giá trị đơn hàng, thời gian khách hàng thanh toán, mã tham chiếu giao dịch, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

 • https://ticket.shop.webthethao.vn/ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để phục vụ các mục đích sau:

  • Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng;

  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và https://ticket.shop.webthethao.vn/

  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng

  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt

 • Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ không bị chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có sự đồng ý của khách hàng. Nhưng chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cho bên đối tác khi khách hàng đồng ý.

 • Dữ liệu khách hàng của https://ticket.shop.webthethao.vn/ có thể được chuyển nhượng cho người kế thừa, hay người được chỉ định để quản lý công ty khi công ty bị sát nhập, bị mua lại hoặc phá sản.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Trong mọi trường hợp thông tin khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của https://ticket.shop.webthethao.vn/ trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích phục vụ đúng đắn của chúng tôi.

4. Những người hoặc tổ chức có quyền tiếp nhận thông tin

 • https://ticket.shop.webthethao.vn/ được quyền tiếp cận các thông tin cá nhân của khách hàng.

 • Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ không bị chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có sự đồng ý của khách hàng. Nhưng chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cho bên đối tác khi khách hàng đồng ý.

 • Dữ liệu khách hàng của https://ticket.shop.webthethao.vn/ có thể được chuyển nhượng cho người kế thừa, hay người được chỉ định để quản lý công ty khi công ty bị sát nhập, bị mua lại hoặc phá sản.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

- CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ NỘI DUNG SỐ VIỆT

- Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 180 Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

- Email: shop.webtt@gmail.com

- Điện thoại: (024) 3974.9470

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích phục vụ đúng đắn của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà khách hàng đã cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ nếu có.

8. Cam kết bảo mật thông tin thanh toán

Hệ thống thanh toán trên website https://ticket.shop.webthethao.vn/ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”). Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán của https://ticket.shop.webthethao.vn/ đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Cổng Thanh Toán.

Khi khách hàng thanh toán bằng các dịch vụ thanh toán trên website https://ticket.shop.webthethao.vn/ (thanh toán không dùng tiền mặt); https://ticket.shop.webthethao.vn/ thu thập những thông tin sau:

 • Mã đơn hàng của khách hàng.

 • Giá trị đơn hàng (số tiền mà khách hàng thanh toán).

 • Thời điểm khách hàng thanh toán.

 • Mã tham chiếu đến giao dịch của Đối Tác Cổng Thanh Toán.

https://ticket.shop.webthethao.vn/ không thu thập, lưu trữ các thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng, sao kê tài khoản, thông tin thẻ thanh toán, dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán được sử dụng cho việc thanh toán bao gồm nhưng không giới hạn số thẻ chi tiết, số CVV hoặc mã số xác thực khác có giá trị pháp lý tương đương. Các thông tin về thanh toán của quý khách sẽ được lưu trữ và bảo mật trên (các) Đối Tác Cổng Thanh Toán.